DE ZEE HUILT!

Kunstenaar Servaas Schoone had een hart voor de zee en wilde haar beschermen. Met dat doel heeft hij ooit in samenwerking met de Stichting Kunst en Milieu de zee tot kunst verklaard en was hij erin geslaagd het kunsteigendomsrecht te verwerven van alle wereldzeeën. Hij had hiermee de zee tot een handelsproduct verklaard zodat het kon worden beschermd.

Het doel van de campagne 'DE ZEE HUILT!' is om wereldwijd bij een groot publiek daadwerkelijk betrokkenheid te bewerkstelligen om de zee adequaat tegen milieu-aanslagen te beschermen.

Het gaat al jaren slecht met de kwaliteit van de zee door vervuiling en overbevissing. In eerdere acties is reeds gebleken dat kunst de sleutel kan zijn om druk uit te oefenen op overheden om deze structurele problemen aan te pakken. In 2023 pikken we de draad weer op met een hernieuwde campagne van 'DE ZEE HUILT!'.

Via een aankoopcertificaat kan een stuk zee (dat in coördinaten is vastgelegd) worden aangekocht voor een bedrag van 50 EUR per kubieke meter. De eigenaars zijn daardoor gerechtigd in te grijpen als hun eigendom wordt vervuild of door overbevissing wordt bedreigd.

30% van de opbrengst van de verkoop van de stukken zee is ten voordele van Sea Shepherd Global*. Het resterende bedrag wordt besteed aan de campagne 'DE ZEE HUILT!' van de Stichting Art & Survival.

BESTEL NU UW EIGEN STUKJE ZEE!

* Sea Shepherd is an international direct-action ocean conservation movement.